ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε (εφεξής, η “Εταιρεία” ή “εμείς”), δεσμευόμαστε να σεβόμαστε και να διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητά σας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) και των σχετικών αποφάσεων, κατευθυντήριων γραμμών και κανονισμών που εκδίδει η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Με την επίσκεψη και την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και την Πολιτική Cookies όπως ισχύει. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν σημαντικές τροποποιήσεις, θα φροντίσουμε για τη δημοσίευση σχετικής ειδοποίησης προς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί πώς συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή/και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που λαμβάνουμε μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας και των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε μέσω αυτής (από κοινού εφεξής ως “Ιστοσελίδα”) και τα οποία υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική, όπως κάθε φορά ισχύει. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει επίσης τις επιλογές σας σχετικά με τη χρήση, την πρόσβαση, τη μεταφορά, τη διόρθωση και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Δεδομενα που συλλεγουμε απο εσας

i. Αποστολή βιογραφικού

Όταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας μέσω της Ιστοσελίδας, συλλέγουμε και διατηρούμε στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (όνομα, επώνυμο), στοιχεία επικοινωνίας (email, τηλέφωνο) καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευσή (τίτλοι σπουδών, εκπαιδευτικά ιδρύματα), τις δεξιότητές και την επαγγελματική εμπειρία σας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν υποβάλλετε εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάρια της ΦΑΡΜΑΤΕΝ, παρακαλούμε διαβάστε τους «Όρους Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος & Δήλωση Προστασίας Δεδομένων».

ii. Δεδομένα που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας, η συσκευή σας μας παρέχει αυτόματα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και να προσαρμόσουμε την ανταπόκρισή μας σε εσάς. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα περιλαμβάνει γενικά τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως τη διεύθυνση IP ή άλλο αναγνωριστικό στοιχείο της συσκευής, τον τύπο συσκευής που χρησιμοποιείτε και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπο. Επίσης μπορούν να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου (referring / exit pages), τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των “clicks”, τον τύπο της πλατφόρμας, τα δεδομένα τοποθεσίας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας) και άλλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα.

Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιώντας Cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική Cookies  μας, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους.

2. Γιατι συλλεγουμε τα δεδομενα σας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

 

Σκοπός

Επεξήγηση

Αποστολή βιογραφικούΌταν υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας και θα τα επεξεργαστούμε για να εκτιμήσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σας στο σεμινάριο ή/και την πιθανότητα συνεργασίας μαζί σας σε μελλοντικό χρόνο, εφόσον το επιλέξετε. Η επεξεργασία των στοιχείων σας βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε την πιθανότητα συμμετοχής στο σεμινάριο/συνεργασίας μας.
Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιώνΔιατηρούμε τα δεδομένα σας και το ιστορικό χρήσης των υπηρεσιών μας προκειμένου να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να αξιολογούμε καλύτερα τις επισκέψεις και την πλοήγηση των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιωθεί το περιεχόμενο και η δομή της. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να παρακολουθεί την ανταπόκριση των πελατών στις υπηρεσίες της και να τις βελτιώνει.
Νόμιμες υποχρεώσεις και αξιώσειςΌταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

Όσον αφορά τη χρήση των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω των Cookies, παρακαλούμε να ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

3. Ποιοι λαμβανουν και επεξεργαζονται τα δεδομενα σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας, ή/και υπηρεσίες λειτουργίας της Ιστοσελίδας μας. Επίσης, τα στοιχεία σας ενδέχεται να διαβιβάζονται σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Pharmathen, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς.

4. Για ποσο χρονο διατηρουμε τα δεδομενα σας

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και ιστορική αρχειοθέτηση. Ως προς το βιογραφικό σας σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την υποβολή αυτής καθ’αυτής της συμμετοχής στο σεμινάριο, ισχύουν τα οριζόμενα στους «Όρους Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος & Δήλωση Προστασίας Δεδομένων».

5. Τα δικαιωματα σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκησή τους.

Έχετε το δικαίωμα:

5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας.

5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

5.3 Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

5.4 Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

5.5 Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε.

5.6 Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία τους βασίζεται στην συγκατάθεση.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό αίτημα στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, σας συμβουλεύουμε να ζητήσετε να σας αποστείλουμε την ειδική “Φόρμα Αιτήματος Υποκειμένου των Δεδομένων” και να την υποβάλετε στα στοιχεία επικοινωνίας μας.

ΦΑΡΜΑΤΕΝ A.Β.Ε.E.

Email: dpo@pharmathen.com

Διεύθυνση: Pharmathen, Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι Αθήνα, Υπόψη: DPO

 

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)